Un nou decret limita el club cannàbic de Can Magí com a "local social d'esbarjo"

El local podrà romandre obert sempre i quan s'utilitzi com a punt de trobada dels socis, però no com a club de fumadors

L'obertura del club cannàbic ha generat conflictes amb l'Ajuntament i els veïns. FOTO: Artur Ribera
Un nou decret limita el club cannàbic de Can Magí com a "local social d'esbarjo"
El local podrà romandre obert sempre i quan s'utilitzi com a punt de trobada dels socis, però no com a club de fumadors

L'obertura del club cannàbic ha generat conflictes amb l'Ajuntament i els veïns. FOTO: Artur Ribera

L'Ajuntament de Sant Cugat, mitjançant un nou decret en resposta al recurs presentat pel Club Cànem Mil·lenari, ha decidit no autoritzar l'activitat de club de fumadors de cànnabis al local que l'entitat té al carrer d'Adrià Gual. Segons els serveis jurídics de l'Ajuntament, la comunicació prèvia i el projecte tècnic presentat per l'entitat únicament el donen cobertura legal com a local social d'esbarjo però no com a club de fumadors.

 

Textualment, el Decret 1809/2015 diu: "únicament dóna cobertura legal a l'inici de l'activitat com a local social per a l'activitat cannàbica sense poder-se destinar a club de fumadors en no contemplar la sol·licitud de manera específica l'activitat de club de fumador ni establir-se en el projecte cap mesura correctora per al control d'evacuació de fums a efectes de garantir el dret dels ciutadans i veïns a no tenir aire contaminat".

 

L'Ajuntament també al·lega que ni en la instància ni en el projecte es parla de fumar sinó que diu que l'activitat és la "d'espai de reunió per a l'esbarjo d'una associació cannàbica, en base del consum de productes". Per això, l'Ajuntament ha sol·licitat a l'entitat una còpia dels seus estatuts per conèixer amb exactitud el seu objecte i finalitats socials.

 

La Policia Local comprovarà que l'espai s'ajusti als usos fixats en aquest nou decret –activitat social, reunió–, de manera que si es fuma al local, podria tornar-lo a precintar i tancar. Aquest decret surt a la llum 24 hores després que el Club Cànem Mil·lenari obrís les seves portes per segona vegada, aquest cop amb el vistiplau de l'Ajuntament i la Policia Local.Indicis d'un presumpte delicte contra la salut pública


Amb aquest decret el consistori manté la postura de no permetre aquesta activitat en aquest local. A més informa que en la intervenció policial del 15 de juliol els agents van comissar material trobat dins el local com pots que contenien una substància amb color, textura i aparença de marihuana i resina d'haixix, diners, i altres estris relacionats amb el tractament, manipulació i envasat de la marihuana per a la seva presumpta venda, que podrien ser indicadors de l'existència d'un presumpte delicte contra la salut pública.Comentaris
Santiago fa 2 anys
En este ayuntamiento, lo que está claro es que no se aclaran. El Puigdomenech que no lo van a abrir, luego que si lo abren porque la han cagado. Ahora un decreto con caracter de urgencia para taparse las verguenzas (que no tienen) decretado por los cuatro que quedan, porque el resto de la panda está de vacaciones. ¿De verdad los ciudadanos de Sant Cugat nos merecemos un ayuntamiento asi, que pas parece una casa de putas?
Santiago fa 2 anys
En este ayuntamiento, lo que está claro es que no se aclaran. El Puigdomenech que no lo van a abrir, luego que si lo abren porque la han cagado. Ahora un decreto con caracter de urgencia para taparse las verguenzas (que no tienen) decretado por los cuatro que quedan, porque el resto de la panda está de vacaciones. ¿De verdad los ciudadanos de Sant Cugat nos merecemos un ayuntamiento asi, que pas parece una casa de putas?