Sant Cugat no és ciutat per a joves

El percentatge de joves d'entre 20 i 39 anys ha caigut de manera important en els últims anys a Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat és una de les ciutats amb una proporció d'infants més elevada del país i sovint s'ha associat la ciutat a la imatge de nens i nenes pels carrers i parcs. Malgrat això, molts d'aquests infants deixen el municipi quan es van fent grans. I és que mentre Sant Cugat lidera les ciutats amb més infants, és una de les poblacions amb menys percentatge de joves d'entre 20 i 39 anys.

El 2000, la població entre 20 i 39 anys representava el 34% del total de la població santcugatenca. El 2018, aquest percentatge ha caigut fins al 23%. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Com a exemple, el 2015 hi havia 4.601 santcugatencs entre els 20 i els 24 anys. Quatre anys després, la xifra de joves d'entre 25 i 29 anys és de 4.375. Una pèrdua de més de 200 joves.

El grup d'edat que més ha disminuït és de joves d'entre 30 i 34 anys

El cas més flagrant és el dels joves d'entre 30 i 34 anys, que han passat del 9% al 5% des del 2000. De fet, l'any 2000 hi havia 4.784 santcugatencs i santcugatenques entre els 30 i 34 anys. El 2018, malgrat que la població total de Sant Cugat ha augmentat en gairebé 40.000 persones, els joves d'aquesta franja d'edat en prou feines han augmentat en menys de 200 habitants.

 

Grups d'edat que creixen

A l'altra banda de la balança hi ha les franges d'edat entre els 40 i els 69 anys i els 0 i els 19 anys. En el primer cas, s'ha passat del 35% al 41% entre el 2000 i el 2008. És a dir, que el grup de mitjana edat ha guanyat molt pes entre la societat santcugatenca. En el cas dels infants, ha augmentat del 24 al 26% i ja és el segon grup més nombrós de la ciutat, havent superat als joves d'entre 20 i 39 anys.

Ciutat d'infants però no de joves

Comparat amb altres ciutats de l'entorn, Sant Cugat és la que presenta un percentatge d'infants més elevat. Per exemple, mentre que en el conjunt de la província de Barcelona els nens i nenes fins a 19 anys representen el 20% del total de la població, a Sant Cugat aquesta xifra és del 26%.

Situació contrària amb els joves. I és que Sant Cugat es troba entre les ciutats amb menys proporció de joves. La diferència és especialment important amb la ciutat de Barcelona, on hi ha un percentatge de joves d'entre 20 i 39 anys de quatre punts més que a Sant Cugat.

Sant Cugat és de les ciutats amb menor proporció de majors de 70 anys

 

Sant Cugat també destaca per ser una de les ciutats amb menor proporció de majors de 70 anys. La diferència amb la província de Barcelona és de gairebé quatre punts.

L'habitatge, causa?

Cada cas és un món, però un dels factors que de ben segur ha contribuït en la reducció del col·lectiu jove a Sant Cugat del Vallès ha estat el preu de l'habitatge, especialment de lloguer. I és que Sant Cugat és la ciutat amb el lloguer més elevat de Catalunya, amb 1.150 euros mensuals de mitjana, la qual cosa pot suposar un fre en l'emancipació dels joves.

"Sant Cugat està perdent una generació de gent jove"

De fet, des del 2005 el preu del lloguer mitjà a Sant Cugat ha augmentat més d'un 36%. "Molta gent jove ha hagut d'acabar marxant i això empobreix el teixit social i cultural d'una ciutat", denunciava Mariona Sòria, portaveu del Sindicat de Llogaters, que afegia: "Sant Cugat està perdent una generació de gent jove que no s'està quedant a viure a la ciutat, és molt evident".

 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?