Un model educatiu que afavoreix la creativitat i l'autonomia

Els alumnes han de ser capaços de tenir èxit un món tan canviant

El model constructivista ofereix una nova forma d’estudi, motivada pel desenvolupament de les noves tecnologies. S’enfoca en la construcció de coneixements a través d’activitats que afavoreixen als alumnes a ser autònoms i dinàmics, capaços de tenir èxit en un món tan canviant com el nostre.

Hatikva és un col·legi pioner que ofereix una educació basada en aquest model, donant als seus alumnes les eines necessàries per poder rebre una educació orientada a la creativitat i el desenvolupament del pensament crític.

Conscients de la riquesa que aporta la interculturalitat, la comunitat educativa de l’Hatikva està formada per persones de més de 25 nacionalitats, oferint als seus alumnes una oportunitat única per al desenvolupament propi.

Més informació
 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?