Economista, experiència i responsabilitat, comptabilitat, fiscal i laboral. Tancament any, comptabilitats endarrerides. Preus molt economics. Maria 636523812