Señora Catalana amb bones referències, cotxe, per neteja, planxa, matins. 620452906