Señora molt bones referències per neteja i planxa. Cotxe propi. 620452906