4t Debat Electoral: Equipaments

El Tot Sant Cugat organitza quatre debats electorals