Més fotografies participants al concurs TOT Fotoportada 2018

TOT Fotoportada Hospital Universitari General de Catalunya (PARTICIPA!)