Creus que les escoles bressol municipals són accessibles a tothom?

Creus que les escoles bressol municipals són accessibles a tothom?

Són cares.

Estan bé de preu.

No, però amb la nova tarifació social seran més accessibles