Estàs a favor de la vianantització de l'avinguda de Cerdanyola?

Estàs a favor de la vianantització de l'avinguda de Cerdanyola?

No