Has necessitat mai l’ajuda del Síndic de greuges?

Has necessitat mai l’ajuda del Síndic de greuges?

Sí.

No.

No el conec.