Quant gastes amb la tornada a l'escola per cada infant?

Quant gastes amb la tornada a l'escola per cada infant?

Menys de 200 euros.

De 200 a 300 euros.

Més de 300 euros.