Sant Cugat va estrenar escola el curs passat, però falta una 13a escola pública?

Sant Cugat va estrenar escola el curs passat, però falta una 13a escola pública?

Sí.

No.