Malalts de Parkinson i música

Investigacions internacionals mostren que les activitats relacionades amb la música, com ballar, cantar o escoltar-la, són un bon reforç terapèutic per a les persones amb Parkinson

L’app farà recomanacions de músiques per a diferents usos
Malalts de Parkinson i música
Investigacions internacionals mostren que les activitats relacionades amb la música, com ballar, cantar o escoltar-la, són un bon reforç terapèutic per a les persones amb Parkinson

L’app farà recomanacions de músiques per a diferents usos

La música té beneficis sobre la seva capacitat motora i també sobre la seva capacitat cognitiva i emotiva.

 


Davant d’aquests beneficis que aporta la música, l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau, la UOC i l’empresa de solucions tecnològiques GMV, impulsors de la comunitat d’innovació col·laborativa Open eHealth Parkinson, han seleccionat com a guanyadora d’un concurs d’idees una aplicació que té com a objectiu millorar la mobilitat, l’estat d’ànim i la gestió del tractament mèdic dels pacients per mitjà de la música.

 


L’app farà recomanacions de músiques per a diferents usos, a més d’exercicis, a partir de diferents itineraris que permetran assolir fites petites, de complexitat progressiva, amb retroalimentació periòdica de missatges positius. Les activitats s’adequaran sobre una base del repertori musical personalitzat que s’ha definit a partir de la història musical i preferències del pacient.

 


És previst que l’aplicació es pugui utilitzar tant individualment com amb el cuidador i s’adreci a tot tipus de pacients, en diferents estadis de la malaltia i amb graus distints de deteriorament cognitiu, motriu o expressiu, a més d’estats d’ànim canviants.

 


En fases de desenvolupament posteriors es planifica posar en marxa un blog vinculat a l’aplicació que servirà com a espai de comunicació obert i útil també per a professionals per la possibilitat d’accedir a indicadors quantitatius i qualitatius.

 


A més, és previst que gràcies a les dades que reculli l’aplicació, i amb el consentiment previ dels usuaris, pugui servir per a avançar en la investigació de la malaltia.

 

Les llengües d’ús de l’app seran català, castellà i anglès.

 Comentaris