TOT Sant Cugat
Num. 1642 - 2 de novembre del 2018

TOT Fotoportada
Fins al 25 de novembre es pot visitar a la plaça de Barcelona l’exposició de les 1.200 fotos participants en el concurs TOT Fotoportada Hospital Universitari General de Catalunya 2018. Posteriorment es podrà visitar al mateix centre hospitalari fins als vols de les festes de Nadal. A la portada del TOT Sant Cugat d’aquesta setmana també fem referència als 30 anys del Club Voleibol Sant Cugat.

Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>
Premsa i revistes digitals <strong>en català</strong>