VÍDEO: Treballs al Monestir per detectar l'origen dels moviments estructurals

L'estructura del Monestir de Sant Cugat té moviments de centímetres

L'estructura del Monestir de Sant Cugat pateix moviments de centímetres. No suposa cap perill i el seu estat de conservació és bo, però l'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat uns treballs per detectar l'origen del problema i posar-hi remei.

"L'estat del Monestir en general és bo. No hi ha perill", ha explicat l'arquitecte Jordi Portal, que ha afegit que "és relativament normal que edificis d'aquests dimensions tinguin moviments de centímetres". Però ha recalcat que és important fer-hi accions de manteniment: "Si no es controlen, en un futur si que podrien suposar un perill".

Aquestes intervencions s'emmarquen en el programa de rehabilitació i manteniment del Monestir, que va començar el 2017 i s'allargarà fins al 2022 amb un pressupost de més d'1,3 milions d'euros. Finançat per l'Ajuntament de Sant Cugat (600.000 euros), la Diputació de Barcelona (500.000 euros) i la Generalitat (300.000 euros).

Més info: El Monestir de Sant Cugat afronta anys d'obres de restauració

 

"Moviments i filtracions"

"Aquests edificis històricament tenen moviments i filtracions d'aigua que han anat fent mal bé la fàbrica interior", ha afegit l'arquitecte, que ho ha relaciona també amb les "reparacions històriques" i les intervencions que no sempre s'han fet amb materials "perfectament compatibles". "El Monestir està al seu lloc, no hi ha perill per ningú", ha emfatitzat Francesc Duch, tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà.

És per això que aquest 26 de novembre s'han iniciat diferents actuacions que tenen l'objectiu d'obtenir dades per estudiar les causes dels desplaçaments que s'han detectat a l'estructura del campanar, la façana principal i les naus nord i central de l'església. "Una operació molt important de diagnosis de l'estat de conservació, dels moviments, la funcionalitat dels tirants i de control de material", ha explicat Portal. Aquesta informació permetrà definir quines actuacions caldrà dur a terme en un futur.

Les intervencions

Treballs Cimbori 2

Treballs per instal·lar la xarxa sota el cimbori FOTO: Ajuntament de Sant Cugat

Una de les pròximes intervencions serà la restauració exterior del cimbori. Per fer-ho amb seguretat, s'ha instal·lat una xarxa de protecció dins de l'església com a mesura de prevenció davant de possibles caigudes de materials. "És una intervenció provisional i preventiva. No vol dir que hagi de caure res, però és per prudència", ha afegit Portal. Una grua de 23 metres està fent la instal·lació dins de l'església.

Les accions que s'impulsaran en les pròximes setmanes, que tenen un pressupost total de 101.000 euros, són:

  • Cimbori: instal·lació d'aparells acceleròmetres per comprovar la tensió de treball dels tirants existents i la seva contribució a l'estabilitat del cimbori. Una grua de 23 metres instal·larà una xarxa de seguretat dins de l'església per prevenir possibles desprendiments mentre durin les obres exteriors al cimbori.
  • Estudi geotècnic: es faran estudis geotècnics del terreny confrontant al campanar i al contrafort de la façana sud de l'església per conèixer les característiques del subsòl i estudiar les possibles causes del moviment de l'estructura del Monestir.
  • Rasses: treballs er executar tres cales i rasses al voltant de la fonamentació del campanar i del contrafort de l'església per conèixer la fondària i característiques de la fonamentació de la torre romana que fa de base al campanar. També s'aprofitarà per obtenir informació arqueològica.

Obres al futur

La Diputació està redactant el projectes per les obres de restauració de la muralla dels jardins del Monestir. El 2021 s'iniciarà la restauració de la part aèria del cimbori de l'església (216.000 euros) i la de les cobertes gòtiques de l'església (124.000 euros). Posteriorment es duran a terme les obres de restauració de les façanes est i oest de l'església (116.000 euros) i de les cobertes de la zona de llevant (440.000 euros).

"Durant molts anys al Monestir no s'hi feien obres importants de manteniment. És un monument molt important i molt antic i cal estar-hi a sobre", ha destacat Francesc Duch.

Cal recordar que el 2016 es va crear la Comissió Gestora del Monestir per mantenir la cooperació entre les entitats implicades: Generalitat, Diputació, Ajuntament de Sant Cugat, Bisbat de Terrassa i Parròquia de Sant Pere.

Imatges d'anteriors actuacions al Monestir de Sant Cugat

obres monestir 2
La façana sud de l'església del Monestir de Sant Cugat, en obres FOTO: Cedida

 

obres monestir 1

 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem