Més de 3.500 euros d'ingressos nets mensuals per pagar un lloguer a Sant Cugat

Sant Cugat encapçala el rànquing de lloguers més elevats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Una unitat familiar de Sant Cugat del Vallès necessita 3.553 euros nets mensuals per poder fer front a un lloguer mitjà a la ciutat si hi dedica el 30% de la seva renda, que és el percentatge que diferents organismes recomanen que s'ha de destinar al pagament d'un lloguer. Són xifres del 2017 de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, que analitza les dificultats per accedir a l'habitatge a l'Àrea Metropolitana.

Això converteix Sant Cugat en la ciutat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona on més diners s'han de destinar al lloguer, superant a Castelldefels, Begues, Tiana i Barcelona. Els 3.553 nets mensuals vol dir que es necessita una renda anual neta de més de 40.000 euros.

La ciutat més cara

I és que segons les dades de l'Observatori, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB amb un preu mitjà de lloguer més elevat i l'únic on la mitjana supera els mil euros mensuals, situant-se en els 1.079 euros amb xifres de 2017. Castelldefels i Barcelona se situen per sota i la mitjana de Catalunya és de poc més de 600 euros.

 

El lloguer a Sant Cugat només es veu superat pels districtes de Barcelona de Sarrià - Sant Gervasi (1.227 euros mensuals) i a barris concrets com Pedralbes.

A més, entre 2014 i 2017 el lloguer a Sant Cugat ha augmentat un 32,6%, sent un dels municipis on més ha crescut durant aquest període.

El 30% de la renda

En el seu estudi, l'Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona afirma que diferents organismes recomanen destinar no més d'un 30% de la renda a pagar el lloguer. Un percentatge que ha de permetre destinar no més d'un 60% del salari a necessitats bàsiques (habitatge, alimentació, escoles o transport) per poder destinar una part a l'oci i a l'estalvi.

Segons l'estudi de l'Observatori, les despeses destinades al pagament de l'habitatge representaven l'any 2016 el 21,3% de les rendes de les famílies de l'Àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'impacte que té l'habitatge sobre la renda és molt superior entre les llars amb menors ingressos.

Així, l'any 2016, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona les llars amb ingressos inferiors a 9.000 euros han de destinar el 64,4% d'aquests a fer front a les despeses de l'habitatge, mentre que les llars amb ingressos entre 19.000 i 24.999 euros en destinaen el 21,9% i les llars amb ingressos superiors a 35.000 euros tan sols el 9,2%.

 
Comentaris

Destaquem