La digitalització de la gestió de l'aigua comporta beneficis directes sobre Sant Cugat

Sant Cugat ha esdevingut un referent en la gestió de l'aigua potable

La digitalització i la gestió intel·ligent de l'aigua són claus per fomentar l'eficiència i per combatre l'escassetat d'un recurs que pateix molt directament els efectes del canvi climàtic. Les solucions de la indústria 4.0 fa temps que han arribat també a les empreses que operem els serveis del cicle integral de l'aigua.

Amb aplicació directa en totes les fases del cicle de l'aigua, la tecnologia revoluciona i simplifica tots els processos. Per obtenir la màxima eficiència en cada àmbit, cal aplicar sistemes intel·ligents que optimitzin l'automatització i el control, l'estalvi dels recursos, el rendiment de la xarxa, el manteniment predictiu i la rapidesa en la comunicació entre l'operador del servei i l'usuari.

Comptadors amb telemesura

La telemesura de comptadors és un exemple d'aquesta evolució del sector cap a la indústria 4.0. Amb el sistema de lectura de forma remota dels comptadors d'aigua, la facturació es basa en la lectura real, evitant el consum estimat en situacions com la que hem viscut recentment en què la crisi sanitària provocada per la Covid-19 no ens va permetre fer lectures de comptadors. A més de suposar una solució eficaç per a la visualització dels consums diaris per part del consumidor, així com pel control de fuites en instal·lacions o la detecció de consums anòmals. Actualment, Sant Cugat ja compta amb un 20% de comptadors de telemesura i l'objectiu hauria de ser completar aquest desplegament per poder donar un millor servei a la ciutadania.

Gestió digitalitzada

Un altre exemple de digitalització de les nostres operacions el constitueix el Centre de Control Operatiu de Sorea al municipi, en servei 24 hores al dia, els 7 dies a la setmana. L'operativa d'aquest Centre de Control integra la supervisió del volum adient de recursos hídrics, l'estabilització de les pressions del servei d'abastament i el control de la garantia sanitària dels cabals subministrats, de forma que esdevé el centre neuràlgic del subministrament d'aigua potable a més de 90 mil persones.

El seu sistema de supervisió i telecontrol facilita la gestió de tots els elements implicats i permet la detecció de qualsevol anomalia operativa o funcional, així com el registre d'un històric de dades amb les quals poden elaborar previsions i anticipar-se a possibles incidències del servei.

Gràcies al sistema de telecontrol, des d'aquest centre poden gestionar una xarxa de 495 km de canalitzacions, amb un gran desnivell orogràfic, bombaments, dipòsits, punts de control de xarxa i altres instal·lacions que formen part del servei.

Subministrament de màxima qualitat

Des del Centre de Control Operatiu es poden visualitzar en temps real les dades de 26 analitzadors de la qualitat de l'aigua, 31 punts de control instantani de cabal, el nivell de tots els dipòsits del servei, 38 punts de pressió i 6 punts de control de consum elèctric entre d'altres.

La digitalització de tots aquests paràmetres simplifica enormement un procés que ha de ser constant i sense imprecisions, per assegurar el subministrament de màxima qualitat a la ciutadania. Amb aquesta aposta per la transformació digital, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Cugat i Sorea, el municipi ha esdevingut un referent en la gestió de l'aigua potable.

A Sorea estan convençuts dels beneficis de la digitalització de la xarxa i seguiran treballant amb l'Administració per augmentar l'eficiència en la gestió de l'abastament d'aigua potable.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem