Disconformitat de l'Ajuntament amb l'autorització ambiental de l'abocador de can Balasc

La Generalitat de Catalunya ha autoritzat a l'empresa Arrins SL a abocar més residus industrials, de construcció i demolició en l'abocador de Rubí

L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat al·legacions a la Generalitat de Catalunya, després que aquesta hagi autoritzat a l'empresa Arrins SL a poder abocar més tipus de residus industrials, de construcció i de demolició a l'abocador de can Balasc. Tot i l'abocador situar-se al terme municipal de Rubí, l'Ajuntament considera que pot tenir afectacions al municipi.

Així doncs, aquesta autorització permetrà abocar, a l'empresa santcugatenca,1.085.000 m3 de residus industrials, activitats de reciclatge i residus de construcció i demolició, en un vas de 6,4 hectàrees i durant quasi 14 anys.

L'Ajuntament de Sant Cugat considera que aquesta autorització suposarà un risc per contaminació odorífera, a més d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i de partícules. D'altra banda, l'ens municipal ha al·legat que l'autorització ambiental no compleix amb els requisits necessaris, ja que no presenta un estudi tenint en compte l'impacte ambiental ni les lleis d'avaluació ambiental ni de canvi climàtic.

És per això, que l'Ajuntament de Sant Cugat ha reclamat a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que Arrins SL incorpori en la seva sol·licitud d'autorització un estudi de l'impacte ambiental que aquest canvi pot suposar. També, l'ens ha sol·licitat que Arrins SL es comprometi a garantir l'eficàcia de captació del biogàs generat cap al sistema de combustió i a instal·lar un sistema de tractament d'olors com a mesura de seguretat que s'activi en el cas d'avaria o parada de la torxa.

Amb tot, unes al·legacions de l'Ajuntament de Sant Cugat en considerar que la zona residencial de Mas Gener, situada a 2,5 quilòmetres de l'abocador de can Balasc, es pot veure afectada per contaminació odorífera i emissions de gasos d'efecte hivernacle i de partícules.

 
 
 
Comentaris

Destaquem