L'Ajuntament fa un pas endavant per la mobilitat elèctrica

Els acords han estat aprovats per unanimitat al ple municipal

Sant Cugat treballarà per adoptarel nou Reial Decret de mesures energètiques urgents per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. El govern estudiarà quines propostes i com s'aplicaran a la ciutat.

Segons la nova normativa, per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctric, les declaracions responsables substituiran les llicències o autoritzacions de qualsevol mena prèvies per a l’execució d’obres o instal·lacions, que per tant ja no podran exigir-se per part de les administracions públiques competents.

En l’àmbit fiscal es creen noves bonificacions potestatives en els tributs locals. Així, les ordenances fiscals podran regular la bonificació de fins el 50% de la quota íntegra de l’IBI a favor dels béns immobles on s’hagin instal·lat punts homologats de recàrrega per a vehicles elèctrics, una bonificació de fins el 50% de la quota de l’IAE per als subjectes passius que tributin per quota municipal i hagin instal·lat punts de recàrrega als seus locals afectes, i la bonificació de fins el 90% en ICIO per aquest mateix concepte.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem