El deute de l'Ajuntament augmenta, però es redueix el percentatge respecte al pressupost

Si bé és cert que el deute ha passat de 63,7 a 68,7 milions d'euros, el percentatge de deute sobre el pressupost total s'ha reduït considerablement, passant del 54,07% del 2014 al 50,8% del 2018

El deute de l'Ajuntament de Sant Cugat ha augmentat en valors totals des de l'any 2014, i és que en l'últim mandat, liderat primer per Mercè Conesa i després per Carmela Fortuny (CiU), el deute ha passat de 63,7 a 68,7 milions, creixent així 5 milions d'euros (7,8%). Pel que fa al deute per habitant, cal destacar que l'any 2014 al municipi hi havia 87.118 persones, amb un deute de 731 euros per habitant, mentre que el 2018 va tancar amb 90.664 persones residents a Sant Cugat, i un deute de 758 € per cap, el que representa un augment de 27 euros per habitant (3,7%).

El futur del deute

Amb el canvi de Govern a Sant Cugat, de PDeCAT-Demòcrates al Govern a tres d'ERC-MES, PSC i CUP, el tractament del deute canviarà, així ho assegura el nou tinent d'alcalde de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, Pere Soler: "L'endeutament és molt suportable, per tant, tindríem un marge de maniobra per poder augmentar aquest endeutament, sense crear tensió de tresoreria i sense crear una tensió en els comptes de l'Ajuntament", assegura, a més d'afegir que "el primer que hem de veure és quins projectes poden esdevenir importants i veure quin és el període de pagament per veure com augmentar aquest endeutament, tal com ja hem dit en els darrers ants en els darrers pressupostos que s'han aprovat".

De totes maneres, Soler preveu que aquest creixement de l'endeutament està subjecte a les expropiacions i a les zones verdes: "Hem de veure quina és la projecció i quina és la capacitat per poder fer-ho", diu. En aquest sentit remarca que el Govern ha de "ser prudent" i "començar a veure quines són les partides, quin és pressupost i veure com es fa el Pla d'actuació municipal". Així, Soler apunta que "possiblement en el pròxim pressupost, el del 2020, no hi hagi inclòs el Pla d'actuació" i, per tant, veu difícil que "per aquest pròxim pressupost es faci una projecció del deute".

El percentatge del deute respecte al Pressupost municipal

Si bé és cert que en valors totals el deute ha augmentat des del 2014, el percentatge de deute sobre el total del pressupost municipal entra dins del llindar considerat acceptable pels experts (que volta el 75%), i és que el deute públic de Sant Cugat no supera el 50,8% en proporció al pressupost de la ciutat. Això significa una reducció percentual força considerable respecte al 2014, ja que amb un pressupost de 117,8 M d'euros, el deute era de 63,7 M (un 54,07%). El pressupost municipal per al 2018 va ser de 135 M d'euros, per un deute de 68,7, arribant així al percentatge de 50,8%: "La xifra del deute en valor absolut no té gaire importància, perquè el que és important és la potencialitat que té cada municipi per generar riquesa", explica Carles Brugarolas, tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda durant el passat mandat, que afegeix que "un llindar de deute que oscil·li entre el 45 i el 55% és un llindar correcte".

 

En aquest sentit, cal recordar que el deute no pot arribar al 110% de la partida pressupostària de despeses corrents, ni al 75% del pressupost total. Brugarolas fa valdre la tasca realitzada durant el darrer mandat i apunta que quan es va fer càrrec de la cartera d'economia "estàvem al 78% del deute". A més, apunta que alhora d'elaborar un pressupost cal "tenir una mirada a llarg termini", a més de defensar que "no és dolent tenir deute si aquest és controlat", tot i que reconeix que "hi ha partits que demanen que es redueixi i n'hi ha d'altres que pensen que Sant Cugat té marge per endeutar-se encara una mica més".

Cal destacar, però, que amb les xifres sobre la mà, es pot considerar que el deute de Sant Cugat no ha viscut un augment considerable, i l'aplicació a través de la qual es poden visualitzar aquestes dades, impulsada per El País, el considera dins de la classificació de municipis que pràcticament no han canviat el seu deute. En aquesta classificació es destaca que més de la meitat dels consistoris de l'Estat han reduït del deute, mentre que només un 8% l'ha augmentat.

Comparativa amb municipis veïns

El percentatge de deute sobre el pressupost total és més elevat a Sant Cugat que als municipis veïns. Tot i reduir-se considerablement des del 2014, els 50,8 punts de deute sobre el total de pressupost, estan per damunt per sobre dels percentatges de les poblacions pròximes a la ciutat.

Barcelona, liderada per Barcelona en Comú, és de les ciutats espanyoles que més ha reduït el deute de l'Ajuntament en el darrer mandat, passant de 977,4 milions d'euros de deute l'any 2014 als 837,5 milions l'any 2018, reduint així el deute total en 139,9 milions (14,3%) i el deute per habitant en 93 € (de 610 a 517). Pel que fa al percentatge de deute sobre el pressupost, Barcelona ha passat del 37,9 al 37,8%.

Per la seva banda, Rubí també és dels municipis que més reducció del deute ha aconseguit en els darrers 4 anys, i és que si l'any 2014 tenia un deute de 47,2 milions d'euros (635 per habitant), l'any 2018 va tancar amb un deute de 9,4 milions, baixant així en un total de 37,8 milions d'euros el deute total (80,8%) i 511 € el deute per habitant, sota el Govern de PSC - CP, passant d'un percentatge de deute de 37,4 a l'11,7%.

A Cerdanyola, el Govern de Compromís per Cerdanyola i CAV-PA també ha rebaixat el deute en l'últim mandat, passant dels 24 milions del 2014 als 6,8 milions del 2018, la qual cosa representa una baixada de 17,2 milions en valors totals i del 71,6% en valors percentuals. El deute per habitant, doncs, també s'ha reduït considerablement, passant de 268 a 140 euros per persona. A Cerdanyola el percentatge s'ha reduït del 41,5 a l'11,9 %.

Aquestes tres ciutats fronteres amb Sant Cugat han estat liderades per formacions polítiques diferents de la que ha governat a Sant Cugat en el darrer mandat, però, per exemple, a Molins de Rei, on també governava CiU, el deute també s'ha reduït, passant de 17,4 a 13,4 milions d'euros en el total i de 693 a 535 per habitant i d'un percentatge sobre el pressupost del 66,6 al 42,8%. Un altre municipi veí on també governava CiU és el del Papiol, que també ha aconseguit rebaixar el deute, de 0,8 a 0,1 milions d'euros, o cosa que és el mateix, de 187 a 33 euros per habitant. Pel que fa al percentatge, s'ha reduït d'un 15,6% a un 1,7%.

 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?