Sant Cugat rebutja l’acord signat entre el Govern espanyol i la FEMP sobre els romanents

L’Ajuntament de Sant Cugat dona suport a una moció per a la suficiència financera dels ens locals que demana que els ajuntaments puguin disposar dels superàvits i els romanents de l'any 2019

L'Ajuntament de Sant Cugat ha donat suport aquest dimecres a la moció per a la suficiència financera dels ens locals que ha impulsat la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya (ACM). Aquesta moció  rebutja l'acord signat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Govern espanyol i insta l'executiu espanyol i el Congrés dels Diputats a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals, tot garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000 milions d'euros.

Més info: Els ajuntaments podran invertir el superàvit per fer front a la crisi de la covid

A més, aquesta moció emplaça també al Govern espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.​

 

L'alcaldessa accidental, Esther Madrona, ha signat la moció aquest dimecres com a mostra de suport a aquestes dues entitats que estan en contra de l'acord signat per la FEMP i el Govern de l'Estat, el dia 4 d'agost. Un acord que s'ha inclòs en un Decret Llei del Govern espanyol, però que no entrarà en vigor fins que el ratifiqui el Congrés dels Diputats el mes de setembre.

L'Ajuntament de Sant Cugat confia que no s’aprovarà en els termes actuals l’acord signat entre el Govern espanyol i la FEMP, i que es tindran en compte les reivindicacions dels ajuntaments de disposar d’un fons extraordinari de 5.000 milions d'euros per fer front a la crisi econòmica i social generada per la pandèmia de la COVID-19. I també derogar la Llei d’estabilitat pressupostària que permetria poder disposar lliurement dels romanents generats pels ajuntaments en exercicis anteriors i que ara mateix estan dipositats als bancs sense poder gastar-se.

La moció reclama l'ús dels superàvits i romanents per a la reactivació econòmica

La moció reclama al Govern espanyol que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l'any 2019 i dels romanents acumulats per destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l'accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.

 

S'insta, a més, el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l'any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l'objectiu de donar resposta, des de l'administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.

A més, se sol·licita al Govern espanyol, al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l'obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, de les mesures compensatòries.

L'executiu espanyol va elevar aquest dimarts en el Consell de Ministres l'acord amb la FEMP a decret llei. En aquest decret es permet que les entitats locals cedeixin els seus romanents al Govern espanyol i que aquests es beneficiïn de 5.000 milions d'euros dels pressupostos generals de l'estat fins a l'any 2021. A més, l'Estat assumiria els interessos que han de pagar els ajuntaments per tenir els romanents al banc si se'ls cedeixen.

 
Comentaris

Destaquem