Ofereixen 50 llocs de feina per treballar a les eleccions generals a Sant Cugat

A la borsa de treball de l'Ajuntament de Sant Cugat s'ha publicat l'oferta de feina de 50 places per treballar el 10 de novembre

El 10 de novembre se celebren eleccions i la borsa de treball de l'Ajuntament de Sant Cugat publica l'oferta de 50 places de feina per treballar el dia dels comicis.  L'horari serà de 07 h fins a 24 h aproximadament i les funcions a realitzar seran de recollida i transmissió de dades de la jornada electoral.

 

Per poder ser una de les persones seleccionades, hi ha una sèrie de requisits i de competències bàsiques que s'han de tenir en compte, com per exemple tenir un català i castellà alt i al menys tenir la formació de batxillerat o un cicle formatiu de grau superior, i d'altra banda, demanen uns requisits imprescindibles per poder ser seleccionats:

  • Majoria d'edat (acreditat amb D.N.I. o N.I.E.).
  • Residència a Sant Cugat.
  • Formació mínima: Batxillerat - COU o CFGS.
  • Coneixement i disponibilitat per desplaçar-se pel terme municipal.

La data límit per la inscripció de les persones que estiguin interessades és el 14 d'octubre de 2019. En aquesta oferta, es prioritzaran les persones que es trobin en situació d'atur i les que complexin els requisits se les citarà via correu electrònic per la sessió informativa del 7 de novembre i la selecció.

El sou serà d'entre 150  i 250  euros.

 
Comentaris

Destaquem