Els santcugatencs ja poden sol·licitar els ajuts per al pagament de l'IBI

L'Ajuntament de Sant Cugat ja ha obert el període perquè qui ho vulgui presenti la seva sol·licitud. Hi ha temps fins al 28 de setembre

Els santcugatencs que ho desitgin ja poden fer la sol·licitud per rebre ajudes socials per al pagament de l'IBI. El període per presentar aquestes sol·licituds s'ha obert el dimarts 12 de juny i s'allargarà fins al 28 de setembre. Aquests ajuts van adreçats a persones amb famílies monoparentals, a majors de 65 anys i a llars amb pocs recursos econòmics.

 

L'Ajuntament ha pressupostat fins a un total de 300.000 euros que aniran destinats a aquesta ajuda. De totes maneres, la quantia que es destinarà a cada cas anirà en funció dels ingressos de la unitat de convivència, el nombre de persones que en formen part i el valor cadastral de l'immoble on viuen. Les sol·licituds poden presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. A més, aquelles persones que visquin de lloguer i hagin de pagar l'IBI, també podran sol·licitar l'ajuda. L’any passat es van atorgar les següents quantitats econòmiques: famílies monoparentals (19.259’73€), majors 65 anys (148.324’58€) i llars amb pocs recursos (56.887’30€).  En cas que s’esgoti la partida econòmica que l’Ajuntament destina a aquests ajuts, s’estudiarà la possibilitat d’augmentar-la per donar resposta a totes les peticions.

 

D'altra banda, i paral·lelament als ajuts per pagar l'IBI, l'Ajuntament ha previst un pressupost de 415.000€ per a bonificacions per a famílies nombroses. Aquest col·lectiu no rep un ajut econòmic sinó que, directament, es bonifica l’import de l’IBI per tal d’aplicar-hi una rebaixa. Enguany les bonificacions es mantenen igual que l’any passat, arribant a un màxim del 90%. El 2017 l’Ajuntament va bonificar un total de 415.707’94€ a un total de 1.084 famílies nombroses santcugatenques.

Aquests són els requisits per poder presentar la sol·licitud:

  • 1. Ser persona física i propietari de l'immoble o llogater amb l'IBI repercutit en el contracte de lloguer l'1 de gener de l'exercici en què es sol·licita l'ajut
  • 2. Tenir un nivell de renda igual o inferior a 3,5 vegades l'IRSC. En el cas de les famílies monoparentals, el nivell de renda haurà de ser inferior a 5,5 vegades l'IRSC.
  • 3. Estar empadronats tots els membres de la unitat de convivència a 1 de gener de l'any en curs.
  • 4. Acreditar per a ingressos superiors a 3,5 vegades l'IRSC la condició de família monoparental anterior a l'1 de gener de l'exercici en que es sol·licita l'ajut
 
Comentaris

Destaquem