contingut promocionat

 

 

Logo HUGC

 

 

 

L'HUGC estableix un Circuit de Grip al Servei d'Urgències

L'Hospital Universitari General de Catalunya ha creat un circuit per evitar el col·lapse als serveis d'urgències i evitar les transmissions

Les epidèmies estacionals de grip estan associades a un increment important en les taxes d'hospitalitzacions i mortalitat. A causa d'aquest fet, hi ha una considerable demanda de recursos en salut, un fet que està provocant un gran col·lapse dels serveis d'urgències. Davant aquesta possibilitat de l'aparició d'un brot de grip, amb un gran potencial de patògens i transmissions entre persones, els professionals del servei d'Urgències de l'Hospital Universitari General de Catalunya ha elaborat un document en el qual estableix un circuit i pautes d'actuació específiques.

En cas de declarar-se una epidèmia o pandèmia de grip, en l'HUGC seguirà el procediment anomenat Circuit Grip (CG). El CG està ideat per als pacients que presenten síndrome gripal sense factors de risc, amb el fi de disminuir temps d'espera i evitar situacions de col·lapse en els nivells de triatge 4 i 5.

El Circuit Grip, el nou procediment de l'HUGC 

El CG té com a objectiu evitar el col·lapse del servei d'urgències, disminuir la transmissió de virus, preservar l'atenció als pacients amb patologies no es poden demorar, organitzar el flux de pacients, adaptar la resposta i mesures presses a les recomanacions establertes pels organismes de referència. Perquè s'aconsegueixin aquests objectius, realitzaran una sèrie d'accions:

  • Faran difusió de l'existència i aplicació de CG als pacients mitjançant les pantalles i cartells de les sales d'espera.

  • Realitzaran un qüestionari als pacients si presenten símptomes respiratoris, febre a 38ºC i dolor generalitzat.

 

 

 
Comentaris

Destaquem