Posada a punt dels centres educatius municipals de cara a l'inici del curs escolar

L'Ajuntament de Sant Cugat realitza obres de manteniment i millora per un import superior als 70.000 €

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està duent a terme aquest estiu actuacions de millora en diferents escoles públiques del municipi. Bona part de les obres les realitza la Brigada d'obres municipal, mentre que la resta han estat adjudicades a empreses externes per un import total de 68.888 €.

 

Es tracta, principalment, d'obres de manteniment que es fan aprofitant les vacances d'estiu amb l'objectiu de garantir la màxima qualitat dels centres educatius i tenir-los a punt per a l'inici del curs escolar, el dia 12 de setembre.

 

Les actuacions que s'estan portant a terme:

Escola Gerbert d'Orlhac

 • Les actuacions més importants s'estan fent al pati de l'escola amb l'ampliació del pati infantil, l'obertura d'una porta a l'hort, realització d'un camí de pedres, la instal·lació d'un tobogan, grades, bancs, terra del rocòdrom així com la pintura de diverses peces de petit mobiliari. Els cost total de les obres és de 43.000 € (IVA inclòs).

Escola Joan Maragall

 • Reparació de tot el conjunt de l'escala exterior de primària.
 • Revisió de les fixacions de la coberta metàl·lica de l'edifici menjador-gimnàs.
 • Segellat dels elements de remat de la coberta de comunicació entre ambdós edificis.
 • Pintat del despatx del professor d'Educació Física.
 • Substitució de les peces d'emplafonat del gimnàs (zona de rampa i escales) que s'han vist afectades per goteres i filtracions històriques. El cost del material és de 2.543,93 € (IVA inclòs).
 • Substitució de la tanca interior de la pista poliesportiva per una de nova d'acer (simple torsió a la zona inferior) i de corda (a la zona superior) a càrrec d'una empresa externa per import de 2.500 € (IVA inclòs).
 • Substitució de la coberta del porxo malmesa al pati infantil i prolongació fins a la façana, a càrrec d'una empresa externa per import de 6.509,76 € (IVA inclòs).

Escola La Floresta

 • Substitució de la porta sala de calderes situada a la part posterior de l'escola, després d'una inspecció normativa de la instal·lació de gas.
 • Execució de la instal·lació elèctrica del material adquirit per l'escola per a una nova aula d'informàtica, amb capacitat per a 22 llocs.

Escola Catalunya

 • Després de l'ampliació de la biblioteca, a càrrec de la mateixa escola, la Brigada d'obres municipal farà l'obertura d'una porta per comunicar la sala de psicomotricitat i la biblioteca.

Escola Bressol Gargot

 • Eliminació de les barreres arquitectòniques existents a la zona d'accés a l'escola, a càrrec d'una empresa externa per import de 14.334,54 € (IVA inclòs).
 • Al pati, millora del sistema d'evacuació d'aigües pluvials i d'escorrentia procedents de la zona enjardinada de la mateixa escola bressol.

Escola Bressol Montserrat

 • Adequació a la normativa de la instal·lació d'aigua a la sala de mestres de la segona planta. L'estiu passat es va adequar la resta de la instal·lació del centre.
 • Treballs diversos de pintura, a càrrec de la Brigada d'obres municipal.

Escola Bressol La Mimosa

 • Treballs diversos de pintura, a càrrec de la Brigada d'obres municipal.
 
Comentaris

Destaquem