Sant Cugat cedirà un solar per a la construcció d’habitatge cooperatiu

El terreny està situat al costat de l'estació de Ferrocarrils de Mira-sol

L'Ajuntament de Sant Cugat cedirà l'ús d'un terreny municipal, situat al costat de l'estació de Ferrocarrils de Mira-sol, per la construcció d'habitatge cooperatiu. El Consistori ha iniciat la redacció de les bases d’un concurs públic per cedir el terreny a les cooperatives que puguin estar interessades en desenvolupar aquest projecte i construir els nous habitatges.

L'objectiu és obrir una nova via per promocionar un habitatge més assequible a la ciutat. El terreny, d'uns mil metres quadrats, es cedirà per un període de 75 anys i podrà acollir la promoció de 14 habitatges dotacionals.

 

Paral·lelament, s’està redactant el Pla Especial per adequar urbanísticament aquest terreny, que actualment té una qualificació d’equipament. Aquest tràmit urbanístic serà més àgil gràcies al nou Decret llei de la Generalitat de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, ja que contempla els habitatges dotacionals dins dels usos d’equipaments i per tant ja no serà necessari modificar el Pla General Metropolità.

D’altra banda, l’Ajuntament també estaria contemplant la possibilitat d’incloure a aquest projecte d’habitatge cooperatiu un segon terreny municipal situat a la Floresta.

 

Què és una cooperativa d'habitatge?

Les cooperatives d'habitatges tenen com a objetiu facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans mitjançant habitatges que costen el que costa fer-los i que compleixen estrictament amb les necessitats i aspiracions dels seus propietaris. Això s'aconsegueix mitjançant l’autopromoció dels pisos en comunitats de propietaris. Un sistema que permet al comprador seguir personalment el projecte, els seus costos i el procés de presa de decisions. És a dir, ciutadans s'uneixen per assumir la promoció i construcció dels habitatges.

Actualment existeixen diverses cooperatives d'habitatges, com és el cas de Sostre Cívic, que lidera el projecte de les Cases dels Mestres de la Floresta.

 
Comentaris

Destaquem