Últims dies per demanar els ajuts econòmics relacionats amb les escoles bressol

El divendres 21 de setembre acaba el termini perquè les famílies demanin aquest ajut econòmic

El divendres 21 de setembre acaba el termini per presentar sol·licituds per rebre ajuts econòmics relacionats amb l'assistència a les escoles bressol municipals. L’Ajuntament de Sant Cugat va convocar els ajuts econòmics individuals per a fer front a les despeses familiars derivades de l’assistència a escoles bressol municipals durant el curs 2018-2019 per l’alumnat resident a Sant Cugat i matriculat en escoles bressol públiques. Les sol·licituds s’han de presentar ja a través de la tramitació electrònica, ja que el plaç per fer-ho presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà va acabar el 10 de setembre.

 

Els ajuts econòmics estan pensats per a fer front a les despeses d’escolaritat i/o de servei de menjador escolar. Podran sol·licitar els ajuts les mares, pares o tutors legals de les nens beneficiaris i com a requisit no es pot rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al d'aquest ajut, supera el cost de l’escolaritat o del servei de menjador. A més, no es poden tenir deutes d’escolaritat i de menjador corresponents a altres cursos i cal assistir diàriament a l’escola bressol, tret de causes degudament justificades.

 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?