S'ofereix a hores per tasques domèstiques i planxa. 607363072