Senyora catalana de Sant Cugat, faig cangur per als vostres fills. 671860204