Categoria Instagram del TOT Fotoportada (II)

Més de 1000 fotografies s'han presentat en aquesta nova edició del TOT Fotoportada Hospital Universitari General de Catalunya