Centre Direccional, urbanització entre Sant Cugat i Cerdanyola

"Aquests terrenys del Direccional tenen 16 abocadors reconeguts oficialment com a tòxics i perillosos i no són aptes per a edificacions d'habitatges", escriu el lector

Aquest és el nom que donen a la futura urbanització entre Sant Cugat i Cerdanyola i que vol dir que les activitats d’aquest espai ultrapassen pels seus efectes els límits municipals.

 

Davant les perspectives que allí muntin una grandiosa superfície comercial, el nostre Consistori s’ha alarmat per la competència al comerç local d’aquí i per la complicació del trànsit que això comporta. Estem lluny de quan el nostre alcalde Recoder va posar un rètol aconsellant als camioners que agafessin l’autopista per la carretera de Bellaterra (terme de Cerdanyola) en lloc d’anar per la de Roquetes (terme de Sant Cugat). Cert que ara és un altre equip de govern, però, el poder municipal dels carrers és del govern local.

 

Quan va ser el moment de fer una frontal oposició al Centre Direccional de Cerdanyola, ja fa anys, aquí el que anomenaven al·legacions jo ho llegeixo com benediccions. I els motius els tenien com ara.  A parer meu, tant aquest equip de govern actual, com els anteriors, no han estat atents als nous perills que ens amenacen l’existència: aquests terrenys del Direccional tenen 16 abocadors reconeguts oficialment com a tòxics i perillosos i segons Decret 9/2005 de 14 de gener, trasplantat de la UE, no són aptes per a edificacions d’habitatges i fins i tot per a activitats industrials.

De tot això els successius governs locals nostres n’han tingut coneixement, però, no han fet cas. I ara “se rasgan las vestiduras”.

 
Comentaris

Destaquem