COMUNICAT DE DMD-Cat: Covid-19 i Dret a Morir Dignament

"Volem agrair a tot el personal dels centres sanitaris l’esforç extraordinari per mantenir el nivell més alt de qualitat, en l’atenció a les persones afectades"

Degut al moment extraordinari que ens posa a prova com a societat, volem agrair a totes les persones treballadores dels serveis essencials per ajudar-nos a superar aquesta crisi sanitària de dimensions desconegudes. Volem agrair a tot el personal dels centres sanitaris l’esforç extraordinari per mantenir el nivell més alt de qualitat, en l’atenció a les persones afectades. En uns moments que les exigències sobrepassen tots el límits, les persones de la sanitat fan la seva feina d’una manera admirable. Ens sumem amb força, als aplaudiments que els hi adrecem i no deixarem de reclamar les mesures i inversions necessàries, per tal que la nostra sanitat pública tingui els recursos suficients per afrontar qualsevol moment de crisi, amb seguretat. 

 

El DRET A VIURE AMB DIGNITAT EL PROCÉS DE LA MORT, recollit a la llei catalana 21/2000, a la llei espanyola 41/2002 i a l’article 20 de l’Estatut de Catalunya, està vigent en aquesta situació i s’ha de respectar. Volem destacar:

 
  • El dret a una informació clínica, veraç i comprensible, que ens permeti prendre les millors decisions, fent ús del nostre dret a l’autonomia i els nostres valors vitals.
  • El dret al consentiment informat, que significarà l’acceptació o el rebuig  de les teràpies. 
  • L’obligatorietat de complir les indicacions que recull el Document de Voluntats Anticipades (DVA) per part de metges i metgesses i personal sanitari. I que, si es renunciés a mitjans com la ventilació assistida, sempre seria en funció d’una situació de final de vida, d’un deteriorament físic o psíquic important i d’acord amb el que hagi deixat dit la persona  afectada. 
  • El dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives en el lloc a on siguem.

 

 
 
Comentaris

Destaquem