Civisme a Volpelleres, és cosa de tots!

A Volpelleres es dona la peculiar circumstància que la majoria de veïns sí que ens coneixem

A mesura que les poblacions han anat creixent el sentit de comunitat s'ha anat debilitant. La majoria de persones no coneix qui viu al seu edifici ni, de vegades, al seu mateix replà. Però la realitat és que totes formem part d'una comunitat pel simple fet de conviure en ella, i això comporta la necessitat de respectar-se. Però, com tots sabem, la vida en comú no és senzilla, i per això les ciutats s'han hagut de dotar de normes que regulin aquesta convivència.

A Volpelleres es dona la peculiar circumstància que la majoria de veïns sí que ens coneixem. Molts inclús tenim un fort sentiment de pertinència a la comunitat on vivim, reforçat any rere any amb cada acte col·lectiu que s'organitza o projecte de millora que s'impulsa. Per aquest motiu, perquè ens estimem Volpelleres, volem que el nostre barri sigui un exemple de civisme.

Per això som molts als que no ens agraden les actuacions d'alguns incívics en el nostre barri, que perjudiquen la bona convivència: cotxes estacionats a zones de vianants o en places reservades per a minusvàlids, voluminosos al carrer fora d'horari, escombraries fora del contenidor, obres que no respecten el descans dels veïns o envaeixen la via publica, excrements sense recollir, etc.

Posar fi a aquestes conductes està a les nostres mans. Tots hem de conèixer el que podem i no podem fer a la via publica. I si això falla, ha d'actuar l'administració, amb campanyes que fomentin el civisme, agents cívics voltant, també, pels carrers de Volpelleres, i vetllant pel compliment dels deures de convivència amb sancions pels incívics, si s'escau.

Per a una bona convivència de tots, civisme a Volpelleres.

 
Comentaris

Destaquem