Coral l'Harmonia de Valldoreix: 40 anys a la Centralitat

"Hem anat seguint i reforçant la vida cultural del nostre entorn tot veient el lent però continuat creixement dels equipaments públics de la Vila"

El 18 d'octubre de 1980 un grupet de persones residents a Valldoreix fan el primer assaig, conduïts per l'entranyable Michael Herbage, e.p.d, a l'espai del Casal de Cultura que ocupava el mateix lloc d'avui, on havia estat el centre escolar Montserrat Majó de Rosás, entre els carrers Sant Albert, Tibidabo, Coster i Mn. Cinto Verdaguer. Aquest espai era travessat per una línia aèria d'alta tensió que es va soterrar el 2014/15 fruit d'una pressió llarga i sostinguda en la qual també participà la Coral; de fet la darrera moguda arrenca amb una recollida de signatures que es presenta al registre municipal – entrada 974 de 25.05.1999 – amb voluntat d'aconseguir un nou equipament sociocultural als terrenys que conformen els carrers citats (escrit que s'acompanya de 692 signatures de vilatans que s'hi senten implicats).

 

Aquest grup coral manté viu l'esperit d'enriquiment cultural; d'un nucli de cantaires neix l'any 1990 el grup de teatre Espiral; el 2010 s'aposta per una coral jove que ara coneixem per Music'Al Cor. D'aquesta manera hem anat seguint i reforçant la vida cultural del nostre entorn tot veient el lent però continuat creixement dels equipaments públics de la Vila. Equipaments que avui segueixen sent les antigues construccions escolars reforçades per una nau amb teulat de lona inflada i unes 120 cadires molt confortables però mancada de camerinos.

Els 6000 m² de terreny que basteixen aquests equipaments permeten la construcció d'un nou equipament adaptat del qual es va sotmetre a consulta popular el 2014, així el passat ple de l'EMD aprova una partida pressupostària per contractar la redacció del Pla especial d'ordenació volumètrica que obre l'esperança a veure-ho molt proper. Hi confio.

 
Comentaris

Destaquem