Enfortim la ciutat

Des de Junts per Sant Cugat proposem treballar un pla a mitjà termini que enforteixi la ciutat i replantegi les prioritats socials, econòmiques i ambientals., explica Fortuny

Mentre a bona part del món la pandèmia s’està agreujant a casa nostra iniciem, amb prudència, la fase de la represa.

Aquesta certa normalitat ens ha de permetre una anàlisi serena de les lliçons apreses per adaptar-nos a un nou escenari on les crisis econòmica i social planen sobre nostre i on no estem exempts de nous rebrots vírics que ens facin aturar la ciutat de nou. És urgent reflexionar-hi per dissenyar un conjunt de mesures que enforteixin Sant Cugat davant de qualsevol altra crisi.

La pandèmia ha posat de manifest la capacitat de la societat davant reptes tan imprevistos. La versatilitat, adaptar-nos a una realitat adversa, ha estat tot un repte per a tots i totes. Com a ciutat ens hem de preparar per a un altre imprevist d’aquestes dimensions.

 

Hem comprovat que hem d’enfortir-nos com a societat. El sistema sanitari, el social, l’educatiu i l’econòmic s’han d’enfortir dotant-los de més recursos. Les infraestructures s’han d’adaptar per a una mobilitat més sostenible, els equipaments s’han de repensar de la mateixa manera que ho han de fer els habitatges. En l’àmbit social, hem d’enfortir les xarxes d’atenció i solidaritat i finalment, a nivell polític, cal enfortir la presa de decisions democràtica i participativa.

La represa és un bon moment per a la reflexió. Des de Junts per Sant Cugat proposem treballar un pla a mitjà termini que enforteixi la ciutat i replantegi les prioritats socials, econòmiques i ambientals.  

Sant Cugat té les condicions per poder-se’n sortir, sempre tinguem la capacitat i l’encert d’aprofitar la intel·ligència col·lectiva.

 

Tingueu tots i totes un bon estiu

 

Carmela Fortuny,

Portaveu i Regidora de Junts per Sant Cugat

 

 
Comentaris

Destaquem