Fent República

"Hola, bon dia. Sóc l'alcaldessa de Sant Cugat. És vostè qui porta el tema dels crèdits en el seu banc. Sí, efectivament. Encantat de conèixer-la. Igualment. Miri, tenim el projecte executiu de la nova biblioteca enllestit i, abans d'aprovar la seva construcció per Ple, voldríem tenir una idea de com la podem finançar. Estem parlant d'uns quants milions d'euros, sap. Sí, ja me'n vaig càrrec.

 

Hi ha un tema molt important, però. Abans de parlar de condicions, voldria preguntar-los-hi si vostès estan en l'índex elaborat per l'Assemblea Nacional Catalana, és a dir, si vostès són una entitat prorepública catalana. Dona, em posa en un compromís. Nosaltres som una entitat que no ens posem en política i, a més, tenim més negoci fora de Catalunya que aquí. I, com pot comprendre, en aquest tema hem d'anar amb peus de plom. A més, i perdoni que li digui, vivim en una economia de mercat i s'ha de respectar la lliure competència. No li sembla que això que em pregunta li pot portar problemes legals? No ho sé, francament, però és que en el meu Ajuntament som molt independentistes i no volem que ens titllin de traïdors. No, no, ja ho entenc, jo també ho sóc d'independentista, però sóc director d'una sucursal bancària, i, a més, encara no he perdut el senderi. I no vull ofendre, naturalment.

No, no m'ofèn. Ja veig, però, que no ens entendrem. Perdoni la pregunta, ja sé que és indiscreta i de mal fer: considera que tinc possibilitats de trobar algun banc que reuneixi els requisits que li he plantejat? Ho veig molt difícil, si vol que li sigui sincer. Provi amb la Caixa Guissona. Potser li diuen que sí i, a més, li regalen un lot de productes carnis. Provi, provi. Molt amable, gràcies."

 
Comentaris

Destaquem