L’habitatge: Un dret i un bé essencial

"Els preus desorbitats tant de compra com de lloguer comporten l'expulsió de la ciutat de molts veïns i veïnes", diu Duch

Fa molt temps que posem de manifest l'existència d'una emergència clara i greu com és la dificultat d'accés a un habitatge digne i assequible. Els preus desorbitats tant de compra com de lloguer comporten l'expulsió de la ciutat de molts veïns i veïnes, sobretot gent jove o famílies monoparentals que no poden assumir aquesta despesa. En aquest sentit, el govern del canvi des del primer moment hem abordat aquesta problemàtica posant tots els esforços necessaris per a revertir-la i fer de Sant Cugat una ciutat per a tothom.

Tot i estar treballant aferrissadament en l'àmbit local amb totes les eines al nostre abast; facilitant la creació d'habitatges assequibles i acompanyant les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, és imprescindible que les administracions amb més competències facilitin instruments per anar més enllà.

 

En aquest sentit, celebrem l'entrada en vigor de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Una regulació que permet limitar els preus dels lloguers a les ciutats més tensades de Catalunya com és a Sant Cugat.

La forta pujada dels preus durant els darrers anys ha causat més desigualtats socials per a accedir a l'habitatge i per a romandre-hi. Situació agreujada encara més per la pandèmia, que ha provocat de retruc una nova crisi econòmica i social. Així mateix, la mercantilització dels habitatges i l'especulació immobiliària ens han fet arribar a aquest punt i això no pot seguir així.

Aquesta llei esdevé un primer pas endavant cap a la justícia social per garantir la cohesió social i el dret a l'habitatge: Un bé essencial.

 
Comentaris

Destaquem