L'IBI 2021 i les famílies nombroses

"És una pena que una mesura progressista i pensada per posar fi a situacions injustes s'estigui aplicant amb una operativa més pròpia d'una empresa de telefonia"

Entren en vigor les noves ordenances que regulen l'IBI de 2021 i que afecten sensiblement a les famílies nombroses perquè elimina la bonificació lineal del 50% que gaudien totes elles. Ara aquesta es condiciona al nivell de renda del contribuent i modulant-la als ingressos. Jo crec que és una mesura encertada, eliminant situacions d'injustícia com ho és aplicar una bonificació del 50% a una família amb ingressos alts, restant diners que haurien de canalitzar-se en polítiques de redistribució.

És una pena que una mesura progressista i pensada per posar fi a situacions injustes s'estigui aplicant amb una operativa més pròpia d'una empresa de telefonia, per exemple, on l'empatia pel seu client és propera a zero, que d'un govern proclamat per governar per a les persones.

 

La primera cosa que em fa deduir que s'ha pensat poc en el ciutadà és la manca de comunicació directa als afectats; que una mesura que suposa multiplicar per dos la quota a pagar d'un impost no mereixi una comunicació personalitzada a les famílies afectades no sembla propi d'un govern sensible més enllà del claim. L'Ajuntament té recursos per aconseguir la llista de contribuents bonificats; no comunicar-los els canvis per carta és negligent des del meu punt de vista.

La segona qüestió que afecta injustament les famílies és el criteri per valorar la pertinència o no del dret a la bonificació i la seva quantia: els ingressos segons la Renda de 2019. Si pagar un impost segons els ingressos de fa dos anys és estrany, avui no utilitzar els ingressos de 2020 és injust i inadequat perquè no té en compte que ha estat un any de ERTOS, tancament de comerços i hoteleria, pèrdua de la feina de molts autònoms.

Governar per la gent és també ser curós amb els detalls.

 
Comentaris

Destaquem