El Pla d'Actuació Municipal complet i de mirada llarga

Article de Pere Soler que demana fer una reflexió durant les vacances de tot el que s'ha fet en clau de govern per a la ciutat

Ara que ha arribat l’estiu, és moment de posar la mirada enrere i veure que ha passat durant aquest curs tant intens, temporals i pandèmies amb decisions ràpides i contundents, però amb fortalesa per actuar, establint plans de xoc, i a la vegada estratègies estructurals i actuacions, això ens ha provocat canvis en la nostra vida quotidiana i també al municipi, on hem hagut de fer front a situacions extremes.

 

Malgrat això, el govern ha pogut presentar i aprovar el pressupost i el pla d’actuació municipal, tot i els improperis de l’oposició per la tardança, i ara que hi és, com era d’esperar no els ha agradat, no accepten els postulats més progressistes i d’esquerres que mai ha tingut la nostra ciutat en les darreres tres dècades. Un pla estratègic pensant en les persones i per al conjunt de la ciutat, que defineix perfectament els d’objectius amb els quals aquest nou govern vol donar resposta a les necessitats de la ciutadania, i a la vegada donar compliment amb un grau elevat del conjunt dels programes electorals de les forces polítiques que hem format govern.

 

Des del PSC som corresponsables de cada una de les accions i actuacions d’aquest Pla d’actuació municipal, treballarem per assolir el màxim els objectius. L’educació, el sosteniment de l’economia local, el manteniment dels serveis essencials bàsics com a resposta a l’exclusió social, la sostenibilitat, l’aposta per una mobilitat i un manteniment sostenible, unes inversions raonables, l’eficiència econòmica i equilibri pressupostari, i una gran aposta per mitigar els efectes de l’emergència habitacional i climàtica, en un marc de pandèmia “com a espasa de Demòcles”.

 
Comentaris

Destaquem