Proposem!

Article d'opinió de Fortuny parlant sobre les propostes de Junts per Sant Cugat davant la pandèmia de la COVID-19

L'aturada derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 pot provocar una crisi econòmica de conseqüències socials molt greus. Es preveu la pèrdua d'un gran nombre d'unitats de negoci de tota mena (autònoms, comerços, entitats, empreses...) i un augment desmesurat de l'atur, per tant, tot fa preveure un augment de la precarietat i unes necessitats socials a les quals l'administració pública no podrà fer-hi front si no actua amb celeritat. La ciutat necessita una recuperació econòmica ràpida i plena a través del sosteniment de la totalitat del teixit econòmic, evitant la destrucció de llocs de treball i el deteriorament de les condicions de vida dels veïns i veïnes.

Aquest escenari planteja la necessitat de preveure una estratègia en diverses fases i àmbits complementaris.

 
  1. Recuperació: evitar la destrucció del sistema social i del teixit econòmic, perquè els costos d'haver de tornar a construir són immensament més alts en termes econòmics, però sobretot socials. És una fase urgent i de curt abast temporal. La segona fase,
  2. Enfortiment: preveure estratègies a desenvolupar a mitjà i llarg termini que en termes generals facin la nostra una ciutat més justa, més avançada i més resilient.

Davant la gravetat de les repercussions socials de la situació, Junts per Sant Cugat ha proposat a l'alcaldessa obrir un debat urgent per canals formals o informals que condueixi, a través d'un gran pacte de ciutat, a una reformulació i/o ampliació del pla de mesures presentat pel govern municipal.

Estem parlant, en definitiva, d'evitar posar en perill la cohesió social de la ciutat. Hem de plantar cara i mobilitzar el millor del conjunt de la societat.
 

 
Comentaris

Destaquem