Sis mesos amb l'Anella Verda

"Amb l'Anella Verda hem començat un camí que no té marxa enrere, demanem al consistori que corregeixi les coses que funcionen malament i completi els elements que falten"

Ja fa sis mesos que a Sant Cugat comptem amb una anella de circulació que permet la circumval·lació del centre amb bicicleta; va ser un pas valent i necessari, una actuació de sentit comú per la sostenibilitat de Sant Cugat. És el moment per fer el primer balanç.

El principal element per emetre un judici sobre l'èxit o no de l'anella és la seva utilització. Sense dades de l'Ajuntament sobre el nombre d'usos diaris que fem els santcugatencs, si tenim la nostra observació i l'opinió dels veïns, i ens diuen que l'ús és més aviat escàs. Això és emprenyador; i ho és no perquè suposadament s'hagin dedicat diners públics en una obra que la ciutadania sembla no necessitar, sinó perquè no compleix amb el seu objectiu principal de contribuir a reduir les emissions provinents dels vehicles de motor.

L'oportunitat de la proposta és inqüestionable, per salut i perquè es tracta d'un pas endavant en la direcció correcta en el futur de la mobilitat urbana; hem de cercar, doncs, les causes del poc ús en els elements accessoris.

La primera causa que explica el poc ús és l'absència d'un servei bicing. Potser abans de la construcció de l'anella hauria calgut fer passos en desenvolupar una xarxa municipal de servei bici sharing, amb una capil·laritat suficient al conjunt dels barris i amb un sistema d'abonament anual i preu a l'abast de tothom. La segona causa és la poca comunicació que se n'ha fet d'aquesta, no tant anunciant la seva existència com explicant amb ets i uts els seus beneficis.

Amb l'Anella Verda hem començat un camí que no té marxa enrere, demanem al consistori que corregeixi les coses que funcionen malament i completi els elements que falten. Entre tots ho convertirem en un èxit.

 
 
Comentaris

Destaquem