Zona 1

"Tots els municipis del nostre entorn apliquen un gravamen superior al nostre", diu Hermosilla sobre l'IBI

Em provoca certa perplexitat veure que avui el debat a Sant Cugat és determinar si passar a ser Zona 1 ens beneficia o en perjudica, i que aquest passi per davant, per exemple, de les mancances estructurals d'habitatge social i que està tenint, entre altres conseqüències, l'expulsió del nostre jovent de la seva ciutat.

S'ha argumentat que passar a ser Zona 1 suposa pels santcugatencs haver de pagar un nou tribut metropolità subjecte a l'IBI, quan "a Sant Cugat paguem un dels IBI més alts de Barcelona".

 

Aquesta afirmació no és certa, al contrari a Sant Cugat s'aplica un dels IBI més baixos de la província de Barcelona. L'IBI és un gravamen que paguem els propietaris d'immobles, i que s'aplica sobre el seu valor cadastral. És un percentatge que fixen els ajuntaments i que pels béns urbans la llei estatal estableix un interval: entre el 0,40% i l'1,10%. A Sant Cugat el tipus que aplica és el 0,510%, a la banda baixa del que la llei permet. Una dada: dels 311 municipis que hi ha a la província de Barcelona, hi ha 275 amb un tipus superior. Un altra dada: tots els municipis del nostre entorn apliquen un gravamen superior al nostre. Sobre la sorpresa que se sigui a través d'aquest tribut que es pagui el servei, des de l'octubre de 2018 sabem que passar a la zona 1 es finançaria amb un nou tribut. És cert, però, que la forma de càlcul és criticable per la seva opacitat. Fem-ho, doncs.

També es diu que ho paga tothom amb independència de si utilitza o no el servei. La discussió, doncs, l'hem de fixar si el dret a accés una mobilitat suficient per al desenvolupament vital dels ciutadans és un dret bàsic universal o no, com ho és la sanitat pública, una renda bàsica, el dret a ser escolaritzat... Es tracta d'un debat ideològic. Per mi no hi ha discussió: tothom té dret a desplaçar-se a la seva feina, a la seva escola, a la seva universitat i a passar-s'ho bé en condicions del cost acceptables.

Hi ha aspectes a millorar com anar a Terrassa des de Sant Cugat no pot significar pagar dues Zones; solucionar el problema la pèrdua de qualitat del servei prestat... i hi ha una raó per abraçar el canvi tarifari: incentivar l'ús d'un transport net d'emissions i respectuós amb el medi ambient. Tots hem de contribuir a capgirar la situació d'emergència climàtica, utilitzar el tren pels nostres desplaçaments a Barcelona ajuda a aquest objectiu. L'Administració ha de facilitar que aquesta contribució sigui raonable i no suposi una càrrega insuportable pel ciutadà. I aquesta mesura és exactament això.

 
Comentaris

Destaquem