Turisme responsable i patrimoni mundial. Realitat o ficció???

Diu un proverbi asiàtic: “El turisme és com el foc, pots fer-ho servir per cuinar la sopa, però també pot cremar la casa”.

L’activitat turística és considerada avui, en els països desenvolupats, poc menys que un dret fonamental que van exercir el 2018, per primera vegada a la història, 1.400 milions de persones, i es pensa que el 2030 pot arribar als 1.800 milions de turistes anant d’un lloc a l’altre pel món, segons dades de l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

 

El desenvolupament i regulació del turisme és complex, per ser una activitat que afecta múltiples sectors, això comporta impactes positius i negatius en les regions i, per tant, requereix polítiques eficaces i sostenibles en el temps.

En aquest context es fa cada vegada més urgent adoptar un enfocament sostenible del turisme, un sector que tingui present les necessitats dels llocs com dels visitants, que consideri les necessitats de la població local i l’impacte que pot tenir en elles el turisme massiu.

 

Àngel Morillas González
ICOMOS-UNESCO

 
Comentaris

Destaquem