La salut de la riera de Vallvidrera és "mediocre"

Fa més de deu anys que El Mussol analitza la salut de la riera de Vallvidrera en el marc del Projecte Rius

Voluntaris de l’associació El Mussol van analitzar la salut de la riera de Vallvidrera en el seu pas per La Floresta el passat 1 de juny i van concloure que el seu estat és “mediocre”. El Mussol, en el marc del Projecte Rius, fa més de deu anys que analitza dos cops l’any l’estat de la riera a partir d’indicadors com la qualitat de l’aigua, la biodiversitat o el bosc de ribera.

“La riera segueix estan igual, ni millora ni empitjora. No acaba de tenir un bon estat ni de l’aigua ni de l’ecosistema”, explica Pau Fortuño, del Mussol. Així, de les cinc categories que hi ha, l’estat de la riera de Vallvidera se situa al mig. Tot i que en alguna ocasió l'aigua ha estat de "bona qualitat", la seva salut ha tornat a empitjorar.

Cal recordar que la riera de Vallvidrera és l'únic curs fluvial de Sant Cugat en el qual hi ha aigua durant tot l'any, malgrat que un dels motius és que la depuradora de Les Planes hi aboca aigua.

Aigua de depuradora

Segons el Mussol, tot i i no tenir estudis en profunditat, hi ha dos factors que influeixen en la baixa qualitat de l’aigua i l’ecosistema. Per una banda, el fet que gran part de l’aigua de la riera de Vallvidrera prové de la depuradora de Les Planes, és a dir de les aigües residuals de les cases del barri. Aproximadament un 70% de l'aigua que baixa per aquest curs d'aigua prové de la depuradora.

 

Això fa que la qualitat de l’aigua no sigui la millor tot i la depuració i és per això que reclamen un estudi exhaustiu per tal de poder detectar millores a fer en la depuradora, malgrat que fa uns anys ja es va fer una gran inversió. A més, és probable que alguns col·lectors de cases particulars o fuites en el clavegueram aboquin aigua directament a l'aqüífer de la riera de Vallvidrera.

D’altra banda, un impacte negatiu també és “l’alteració contínua” en alguns trams de la riera pel pas molt freqüent de visitants. Malgrat que la quantitat de bicis ha disminuït, encara hi ha moltes persones que creuen la riera.  "Hi ha una freqüentació molt forta i s'ha d'intentar redirigir. Hi ha pocs ambients aquàtics com aquest a Collserola i és important preservar-los", reclama Pau Fortuño.

mussol projecte rius riera vallvidrera sant cugat

Voluntaris del Mussol fent el control a la riera FOTO: El Mussol

Moluscos i crustacis

Pel que fa als indicadors analitzats, la qualitat de l'aigua no és òptima, tenint en compte alguns paràmetres analitzats, com la falta d'oxigen o de nutrients. Pel que fa al bosc de ribera en el tram estudiat es veu substituït per un bosc mediterrani, com alzines o pins i no es veuen gaires pollancres o oms. "Està colonitzat per un ecosistema mediterrani", assenyala Fortuño.

 

Un altre dels elements analitzats són els bioindicadors, és a dir, els insectes i inverterbrats que es troben a l'aigua. Pau Fortuño detalla que algunes espècies sempre són presents a la riera, però d'altres, les que són més sensibles a la contaminació, no hi són. Per exemple, s'hi poden trobar gammàrids en abundància, una espècie de crustaci que vindria a ser com una gamba molt més petita. També alguns mol·luscos o larves de libèl·lules.

"A altres rieres pròximes hi trobem altres espècies més sensibles a la contaminació, que a la riera de Vallvidrera no hi poden viure", destaca el membre del Mussol.

mussol riera vallvidrera

Voluntaris del Mussol FOTO: El Mussol

El projecte Rius

El Projecte Rius és una iniciativa de l'Associació Hàbitats que neix l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los.

L’àmbit d’intervenció de Projecte Rius és el conjunt de conques fluvials de Catalunya. Actualment, el projecte també es desenvolupa al País Valencià, a Galícia, a Madrid, a Cantàbria i a Portugal impulsat per entitats de cada regió sota el nom Xarxa Projecte Rius

Més informació
 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?