Previsió d'avui Sol 24º 27º/10º

A quina hora haurien de tancar les terrasses?

Entre setmana, a les 23 h; i caps de setmana, a les 00.00 h

Entre setmana, a les 00.00 h; i caps de setmana, a la 1.00 h

Entre setmana, a la 1.00 h; i caps de setman,a a les 2.00 h

No hi hauria d'haver terrasses

Piulades