Quin d'aquests projectes creus que és més important que es comenci a fer aquest 2017?

La Unió

Més carrils bici

La nova Biblioteca

El nou Leonardo da Vinci i el pavelló

Altres

Piulades