Enquesta
Creus que l'Ajuntament fa suficients polítiques per combatre la desigualtat de gènere?

No

Piulades
Instagram