Creus que el dia 27 de juliol, que és Sant Cugat, hauria de ser festa local?

Sí.

No.

Piulades