2a part de la categoria Instagram Concurs Tot Fotoportada 2018

2a part de les fotografies participants en la categoria Instagram del concurs Tot Fotoportada 2018 de l'Hospital General de Catalunya