3a part de les fotografies categoria Viatges del concurs Tot Fotoportada 2018

3a part de les fotografies participants en la categoria Viatges del concurs Tot Fotoportada 2018 de l'Hospital General de Catalunya