Accessibilitat

El 'TOT' Sant Cugat vol posar a l'abast dels ciutadans un web amb disseny accessible perquè el màxim nombre de persones puguin arribar a la informació que s'hi transmet, independentment de les limitacions pròpies de l'individu o de les que es derivin del context d'ús. Amb aquest principi, es vol beneficiar tant les persones que tenen algun tipus de disminució o d'edat avançada com les persones que hi volen accedir des de tota mena de dispositiu o tecnologia.

Per assolir aquest objectiu, es tenen en compte les pautes d'accessibilitat WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines versió 1.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibilitty Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, es volen complir les pautes que siguin aplicables de prioritat 1 i un subconjunt de les pautes que siguin aplicables de prioritat 2.

Ajudes per accedir al contingut

Mida del text
El disseny accessible permet que l'usuari pugui ajustar les fonts a la mida que li convé. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres segons el navegador web que s'utilitzi. En la taula següent es mostra l'acció de menú on es troba aquesta funcionalitat:
 
Navegador Acció de Menú
Firefox Visualitza > Mida del text > Augmenta / Redueix
Internet Explorer Visualitza > Mida del text > Més gran
Internet Explorer Mobile Ver > Zoom > Más grande
Konqueror Visualitza > Augmenta la font / Minva la font
Opera Visualitza > Zoom > %
Safari View > Make text bigger

Disseny visual
El disseny accessible té en compte que el disseny visual es pugui desactivar i es pugui accedir al contingut en format d'una sola columna amb lletres negres sobre fons blanc (segons la configuració per defecte de la majoria de navegadors gràfics). D'altra banda, també hi ha navegadors web que permeten seleccionar un full d'estil personal, per adaptar la presentació a les necessitats de l'usuari. En la taula següent es mostra l'acció de menú on es troba aquesta funcionalitat:
 
Navegador Acció Menú
Firefox Visualitza > Estil de pàgina > Sense estil
Konqueror S'ha de modificar la configuració de l'aplicació
Opera Visualitza > Estil > Mode autor

Nota
Els navegadors esmentats en les dues taules anteriors corresponen a alguns dels navegadors més utilitzats. En cap cas vol ser una llista de navegadors recomanats pel 'TOT' Sant Cugat.