Eleccions al CE Valldoreix arran d'unes "irregularitats" detectades al president

El censor de comptes va detectar "irregularitats econòmiques" i el president del club, després d'assumir l'error i assegurar que no va haver-hi mala fe, ha decidit convocar eleccions

Joan Carles Pradell, president del Club Esportiu Valldoreix, ha decidit organitzar una Assemblea General Extraordinària per convocar eleccions al club, arran d'unes "irregularitats econòmiques" trobades en els comptes del 2022 per un dels censors del club. Aquest punt ha causat un terratrèmol en el club valldoreixenc (avançat per Cugat Mèdia), creant mal ambient dins de l'entitat i fins i tot amb sancions per a 13 socis. La junta directiva, finalment, ha decidit recular, ha suspès les sancions i ha decidit convocar eleccions amb l'objectiu de "treballar units i en positiu per recuperar la pau social del club".

Pradell, qui ha dirigit el Club Esportiu Valldoreix des del 2008, assumeix les seves responsabilitats, però garanteix que no hi havia mala fe: "Assumeixo que hi ha hagut 3 errors que es podrien haver fet millor, però no han estat amb mala intenció. Un cop es van detectar, es va dipositar el deute i es va facilitar tots els detalls a una auditoria externa, la qual ha ratificat que tot està en ordre. Reitero les disculpes, però la junta directiva fa anys que treballa voluntàriament i incansablement pel club. Estem molt satisfets de veure l'evolució del club i que en molts aspectes ens han portat a tenir un club digne d'admiració".

Les "irregularitats" detectades

Aquest enrenou va sorgir en l'Assemblea General Ordinària del club del 2023, celebrada el diumenge 30 d'abril, quan un dels dos censors del CE Valldoreix va assenyalar "irregularitats" en els comptes de l'any 2022. Es tracta del pagament d'un hotel per ús privat (142,40 euros), la falta de diners en efectiu en la secretària del club (453 euros) i el pagament de factures de recollida de residus de l'empresa TMA, de propietat privada de Pradell (8.308,85 euros), segons ha explicat el censor del club al TOT, Xavi Nicolàs.

Des de la junta directiva, i com queda reflectida en l'auditoria externa que ha pogut accedir el TOT, s'assenyala:

  • Despesa de Visa de l'Hotel Montehermoso de 142,20 euros: Reservat per Booking.com i facturat erròniament al club. És una despesa del president que es comptabilitza com a tal i que ell abona posteriorment al club tal com s'indica en l'auditoria.
  • Activitat de Pàdel Internacional: Dos imports de 240 i 213 euros que s'entreguen al president, qui contacta amb administració perquè siguin comptabilitzats. Segons l'auditor, aquests imports es comptabilitzen correctament i posteriorment són ingressats pel president.
  • Factures de recollida de residus de l'empresa TMA: Facturades per error al club quan són una despesa del president. Quan el club se n'adona, intenta que el proveïdor canviï la facturació al president. No obstant això, com que aquest no té l'acreditació de gestió de residus corresponent, no es pot fer el canvi, i el club ha de refacturar aquestes factures correctament al president, que les abona posteriorment.


Tots aquests deutes són abonats abans de la celebració de l'Assemblea General Ordinària del club del 2023 i els socis presents (50) van decidir aprovar per unanimitat els comptes de l'any 2022. "Tota aquesta informació ha estat contrastada per l'auditor extern i queda demostrat que ha estat ben comptabilitzada i regularitzada. Està clar que les coses per part del president s'havien d'haver fet millor i per aquest motiu ha demanat disculpes a tots els socis que s'han interessat per rebre explicacions", assenyala la junta directiva en un recent comunicat.

Una demanda pel CE Valldoreix

El 9 de juny del 2023, 2 socis que no estaven presents en l'Assemblea General Ordinària del 2023 decideixen interposar una demanda cap al CE Valldoreix amb l'objectiu d'assolir "la nul·litat de l'acord relatiu a l'aprovació de la memòria, balanç i comptes anuals de l'exercici 2022". Els demandants, així assenyalen que els "socis no han rebut la preceptiva acta de l'Assemblea General Ordinària en la qual consti un resum de les deliberacions, que no consta que en l'assemblea s'hagi confeccionat la preceptiva llista de socis assistents a l'assemblea i que no s'ha publicat l'informe del censor que denuncia una sèrie d'irregularitats econòmiques del president", com ha pogut verificar en la documentació pertinent el TOT. La denúncia és tramitada el divendres 1 de desembre del 2023 i encara continua oberta.

Una Assemblea Extraordinària, el detonant de tot

El diumenge 3 de març de 2024 la junta directiva decideix convocar una Assemblea General Extraordinària, entre els quals hi havia recollits els diferents punts: Informació sobre el funcionament del club com entitat esportiva, avançament de comptes anuals del 2023 i nomenament dels censors de comptes, entre altres. Per la seva banda, un grup de socis havia recollit unes 150 firmes amb l'objectiu de "reprovar les irregularitats del president", el qual no va acabar entrant en l'ordre del dia.

Aquesta Assemblea General Extraordinària, tanmateix, no es va acabar celebrant, i és que com recull el responsable dels serveis jurídics de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, el qual estava present, hi va haver aldarulls: "Aquests socis impedien dur a terme l'assemblea general, ja que cada vegada que el president tractava de parlar l'interrompien a crits i també, lamentablement, amb insults. Jo mateix vaig ser increpat a crits de "fora" quan vaig procurar d'intervenir. Els insults que aquest grup de socis va dirigir al president i als membres de l'assemblea general eren termes com corruptes o lladres", segons un informe enviat al TOT. Fruit d'aquests incidents, es van proposar 15 sancions a socis.

Canvis en els estatus

Fruit d'una petició també dels socis, es va celebrar una altra Assemblea General Extraordinària, amb l'objectiu de modificar els estatus del club valldoreixenc, el diumenge 21 d'abril. Amb això, els punts que es van abordar en aquesta assemblea van ser la limitació dels mandants del president i els requisits per donar llum verda a una moció de censura.

Amb quasi un 80% dels vots dels presents en aquesta Assemblea General Extraordinària, es va decidir limitar la presidència a 2 mandats de 4 anys (fins aleshores cada mandat era de 6 anys i no hi havia un màxim de mandats). D'altra banda, també es van modificar els requisits per tirar endavant una moció de censura: fins aleshores era necessari que un 15% dels socis signés una sol·licitud i que es ratifiqués amb més de dos terços dels vots i l'assistència de més d'un terç dels socis amb dret a vot; amb l'aprovació dels nous estatuts, no és necessari la presència de més d'un terç dels socis. Aquests canvis en els estatuts, però, encara estan pendents de ser registrats en la Secretaria General de l'Esport.

Sancions a 13 socis

El diumenge de 30 de juny del 2024 el Club Esportiu Valldoreix va celebrar l'Assemblea General Ordinària del 2024. En aquesta assemblea, el club va dictaminar que dels 15 socis proposats a sanció, finalment 13 serien castigats amb sancions que oscil·len entre 16 dies i 1 any, arran dels incidents que va haver-hi en l'Assemblea General Extraordinària del 3 de març.

"Les sancions corresponents a la falta greu van ser ratificades per la majoria de la junta i es van aplicar fa uns dies, fet que es va comunicar obertament als socis. Mai ens hauria agradat haver d'aplicar aquestes sancions, però es va considerar que es van traspassar unes línies de convivència bàsica al club, provocant que molts socis no vulguin assistir a assemblees per la situació que es va viure, i que considerem que no pot tornar a passar. En cap cas són sancions per anar en contra del president, és lícit no estar d'acord, sinó sancions per un tema de comportament que va impedir la celebració d'una assemblea", explica en un comunicat la junta directiva del club.

En aquesta Assemblea General Ordinària, més del 75% dels socis assistents va votar en contra de l'ordre del dia, quedant pendent per aprovar les comptes anuals del Club Esportiu Valldoreix del 2023.

Convocatòria d'eleccions i suspensió de les sancions

Arran de la celebració de l'Assemblea General Ordinària, el president, Joan Carles Pradell, i la seva junta directiva van anunciar iniciar un procés de reflexió. El colofó d'aquest procés de reflexió ha estat fixar pel setembre una Assemblea General Extraordinària amb l'objectiu de convocar eleccions i suspendre les sancions als 13 socis.

"El nostre objectiu és garantir el benestar social del club i confiem que surti una nova junta directiva amb el màxim suport possible i formada per persones que posin el Club Esportiu Valldoreix per davant de tot. Per descomptat, els que formin part d'una candidatura, tindran accés a tota la informació que considerin necessària per a desenvolupar el seu projecte, així com l'ajuda dels membres de l'actual junta directiva", ha sentenciat l'actual junta directiva en un comunicat.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem